Uluslararası Katılımlı
17. Çocuk Alerji ve Astım Kongresi

BİLİMSEL PROGRAM

27 NİSAN PERŞEMBE KURSLAR (1. Gün)

SAAT SALON A - ASTIM KURSU
13:30-14:30 Oturum Başkanları: Serap Özmen, Ersoy Civelek
‘‘Çocuklarda Astım Alevlenmelerinin Yönetimi’’
13:30-13:45 Mustafa Arga
Astım Alevlenmelerinin Tanısı, Evde ve Hastanede Yönetimi Nasıl Olmalı?
13:45-14:00 Demet Demirkol
Astım Alevlenmesinde HFNC Endikasyonu, Noninvaziv Ventilasyon ve Yoğun Bakım Tedavisi
14:00-14:15 Şule Çağlayan Sözmen
Tedavi Uyumsuzluğu veya Başarısızlığında Yapılması Gerekenler
14:15-14:30 Tartışma
14:30-15:00 KAHVE ARASI
15:00-16:15 Oturum Başkanları: Suna Asilsoy, Özlem Keskin
‘‘Solunum Fonksiyon Testi ve İnhaler Tedavi Teknikleri Çalıştayı’’
15:00-15:15 Zeynep Arıkan
Spirometre ve Taşınabilir Spirometreler
15:15-15:30 Pınar Uysal
İmpulse Osilometre ve FeNO
15:30-15:45 Nazlı Cörüt Ercan
Astımlı Çocuk İzleminde Teletıpın Yeri
15:45-16:00 Şükrü Nail Güner
Astım Alevlenmelerinin Evde Tedavisi ve Teletıp Uygulamalarında Hekimin Yasal Sorumlulukları Nelerdir?
16:00-16:15 Tartışma
16:15-16:30 KAHVE ARASI
16:30-17:45 Oturum Başkanları: Demet Can, Tuğba Arıkoğlu
‘‘Astımda Hasta İzlemi Çalıştayı’’
16:30-16:45 Ebru Arık Yılmaz
İnhaler Cihaz Kullanım Prensipleri
16:45-17:00 Deniz Özçeker
Astım Kontrol Testleri
17:00-17:15 Zeynep Güleç Köksal
Olgular Eşliğinde Kişiye Özgü Astım Yazılı Eylem Planı Oluşturulması
17:15-17:30 Tartışma
18:30-19:30 Prof. Dr. Haluk Çokuğraş, Prof. Dr. Metin Aydoğan, Prof. Dr. Ülker Öneş
AÇILIŞ KONUŞMALARI
SAAT SALON B - İSPA KURSU
Prof. Dr. Esen Demir'in Onuruna
13:30-14:30 Oturum Başkanları: Esen Demir, Cansın Saçkesen
‘‘Her Yönü ile İnek Sütü Protein Alerjisi (İSPA)’’
13:30-13:45 Gülbin Bingöl
IgE Aracılı ve Miks Reaksiyonlarda İSPA'da Klinik Belirteçler ve Tanısal Yaklaşım
13:45-14:00 Ayşen Bingöl
IgE Aracılı Olmayan İSPA'da Klinik Belirteçler ve Tanısal Yaklaşım
14:00-14:15 Derya Ufuk Altıntaş
İSPA'lı Çocukta Tanısal Eliminasyon Diyetinin Yönetimi ve Süresinin Kararı
14:15-14:30 Tartışma
14:30-15:00 KAHVE ARASI
15:00-16:00 Oturum Başkanları: Gülbin Bingöl, Metin Aydoğan
‘‘Pratik Yaklaşımlar Çalıştayı''
15:00-15:15 Esra Özek Yücel
İSPA'da Kılavuzlar Işığında Hipoalerjenik Formula Seçimi
İSPA'lı Çocuğun Diyeti Ne Zaman ve Nasıl Açılmalı?
Kime Tolerans İndüksiyonu Yapalım?
Kime Tolerans Değerlendirmesi Yapalım?
15:15-15:30

15:30-15:45
Betül Büyüktiryaki
*IgE Aracılı İSPA'da
Metin Aydoğan
*Non-IgE Aracılı İSPA'da
15:45-16:00 Tartışma
16:00-16:30 KAHVE ARASI
16:30-17:30 Oturum Başkanları: Ayşen Bingöl, Betül Büyüktiryaki
‘‘Besin Yükleme Testi Çalıştayı’’
16:30-16:45 Bahar Göktürk
Besin Yükleme Testi Yapılacak Merkezin Alt Yapı Olanakları
16:45-17:00 Özge Soyer Uysal
Oral Süt Yükleme Testi Yöntemi (Süt, Formula ve Fırınlanmış Ürünler)
17:00-17:15 Cansın Saçkesen
Ülkemize Özgü Süt Merdiveni Basamakları
17:15-17:30 Tartışma
17:30-18:00 Prof. Dr. Esen Demir Onuruna Düzenlenen Emeklilik Töreni ve Emeklilik Plaketinin Takdim Edilmesi
SAAT SALON C - DERİ ALERJİLERİ KURSU
13:30-14:30 Oturum Başkanları: Koray Harmancı, Evren Odyakmaz Demirsoy
‘‘Her Döküntü Alerji mi? İpuçlarını Tanıyalım’’
13:30-13:45 Burçin Beken
Atopik Dermatit ve Taklitçileri
13:45-14:00 Evren Odyakmaz Demirsoy
Alerjik ve İrritan Kontakt Dermatit Tanısındaki Güçlükler ve Gizli Alerjenler
14:00-14:15 Sara Şebnem Kılıç Gültekin
Ürtiker mi? Vaskülit mi? Yoksa Otoinflamatuar Hastalık mı?
14:15-14:30 Tartışma
14:30-15:00 KAHVE ARASI
15:00-16:00 Oturum Başkanları: Özlem Özbek Yılmaz, Mustafa Arga
"Sık Karşılaştığımız Sorunlar - 1"
15:00-15:15 Evren Odyakmaz Demirsoy
Uyuz Tanısı ve Tedavisi
15:15-15:30 Müge Toyran
Enfeksiyon mu? İlaç Alerjisi mi? Benzerlikleri ve Farklılıkları
15:30-15:45 Hatice Eke Güngör
Zor Olgular (İnteraktif Tartışma)
15:45-16:00 Tartışma
16:00-16:30 KAHVE ARASI
16:30-17:30 Oturum Başkanları: Şükrü Nail Güner, Mehtap Kılıç
"Sık Karşılaştığımız Sorunlar - 2"
16:30-16:45 Ahmet Kan
Döküntü Yok, Kaşıntı Var Neler Olabilir? (İnteraktif Tartışma)
16:45-17:00 Evren Odyakmaz Demirsoy
Dermatolog Gözüyle Alerji ile Karışan Deri Hastalıkları
17:00-17:15 Mehmet Halil Çeliksoy
Zor Olgular (İnteraktif Tartışma)
17:15-17:30 Tartışma

28 NİSAN CUMA BİLİMSEL PROGRAM (2. Gün)

SAAT SALON A
07:30-08:00 Oturum Başkanları: Hacer İlbilge Ertoy Karagöl, Zülfikar Akelma
Sözlü Bildiri
SS-001, SS-002, SS-003
08:00-09:00 Oturum Başkanları: Zeynep Tamay, Nevin Uzuner
‘‘Okul Öncesi Yaştaki Hışıltılı Çocukta Değişen Tanım ve Yaklaşımlar
Oturum Hedefleri:
• Okul öncesi astımın fenotipi ve endotipi için yeni yaklaşımların tanımlanması ve tedaviye yansıması
• Erken yaştaki solunum yolu enfeksiyonları ve farklı viral etiyolojilerinin çocukluk çağı astımının farklı fenotipleriyle ilişkisinin ortaya konması
• Çocukluk çağı viral hışıltısına düzenli inhale kortikosteroid başlanmasının yararı, astımın engellenmesi üzerine etkisi tartışılacaktır.
08:00-08:15 Demet Can
Hangi Hışıltılı Çocuğa Astım Diyelim? Hışıltı Fenotip ve Endotipleri Nelerdir?
08:15-08:30 Cem Hasan Razi
Erken Dönem Viral Enfeksiyonlarının Hışıltı Üzerine Etkisi
08:30-08:45 Özlem Keskin
Hışıltılı Çocukta Hangi Tedavi Seçilmeli?
08:45-09:00 Tartışma
09:00-10:00 Oturum Başkanları: Bülent Şekerel, Özge Yılmaz
‘‘Ayna Ayna Söyle Bana Astımda Kimde Kötü Seyir Bekleyelim’’
Oturum Hedefleri:
• Astımın prognozu üzerine alevlenmelerin etkisi, alevlenmelerin engellenmesi ve/veya uygun tedavisi hastalığın seyrini olumlu etkiler mi?
• Solunum fonksiyon testlerinin takibi ile astımın prognozu öngörülebilir mi? Akciğer fonksiyonlarında azalma üzerine zamanın olumsuz etkisi ve döngünün kırılabilmesinin olasılığı var mı?
• Çocukluk çağı astımı ile erişkin yaşlarda görülen KOAH arasındaki ilişkisinin ortaya konması
09:00-09:15 İlknur Bostancı
Astım Alevlenmeleri Penceresinden Prognoz Öngörülebilir mi?
09:15-09:30 Suna Asilsoy
Tanı ve İzlemde Solunum Fonksiyonlarının Prognoza Etkisi
09:30-09:45 Hasan Yüksel
Erken Çocukluk Astımının KOAH ile İlişkisi Beklenmedik Bir Yolculuk mu?
09:45-10:00 Tartışma
10:00-10:30 KAHVE ARASI
10:30-11:30 Oturum Başkanları: Haluk Çokuğraş, Nermin Güler
‘‘Hot Topics’’
Oturum Hedefleri:
• İklim değişikliği biyoçeşitlilik, polen sayımı ve dağılımını değiştirmektedir. İklim değişikliğinin özellikle akciğer gelişimi ve immün tolerans açısından önemli olan ilk 1 yılda respiratuvar ve alerjik hastalıkların gelişimini etkilemesi ve bu hastalıların gidişatı üzerine etkileri tartışılacaktır.
• Primer atopik hastalıklar ve immün yetmezliğe neden olan immün sistemin doğuşan genetik hastalıkları üzerine yapılan çalışmalar ile Th2 yanıtlarının nasıl ve hangi mekanizmalar ile kontrol altında tutulabileceği ile sunulacaktır.
• Alerjenlere immün toleransın bozulmasında rol oynayan moleküler mekanizmaların bilinmesinin alerjen immunoterapi uygulamaları üzerine sağlayacağı kazanımlar tartışılacaktır.
10:30-10:50 Iona Agache
Climate change and pediatric respiratory health
10:50-11:10 Markus Ollert
The fine-tuned equilibrium of allergen-spesific tolerance: Lessons learned from molecular and patient-based research
11:10-11:30 Tartışma
11:30-12:30
UYDU SEMPOZYUMU
Konu: 1+ Yaş Üstü İSPA'da Doğru Beslenme ve Büyüme
Konusmacılar: Prof. Dr. Zeynep Tamay & Prof. Dr. Vildan Ertekin
12:30-13:30 ÖĞLE YEMEĞİ
13:30-14:30
UYDU SEMPOZYUMU
Konu: Çocuklarda Ağır Eozinofilik Astım ve Anti IL-5 Tedavisi
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Derya Ufuk Altıntaş
Konuşmacı: Prof. Dr. Ayşen Bingöl
14:30-15:30 Oturum Başkanları: Mehtap Yazıcıoğlu, Hakan Güvenir
''İlaç Alerjisinin Zor Başlıkları''
Oturum Hedefleri:
• İlaç alerjilerinde farklı mekanizmaları ve yeni gelişmeleri tartışmak
• İlaç alerjilerinin doğal gidişi ile ilgili bilgilerin tanımlanması, toleransı öngörmede klinik ipuçlarının kullanılması
• Ağır kutanöz ilaç alerjilerinin klinik olarak tanınması ve tanıda kullanılabilecek testlerin uygun zamanlaması, ulaşılabilirliği ve tanısal değerleri ile ilgili bilgilerin geliştirilmesi
14:30-14:45 Tuba Arıkoğlu
Beta Laktamlarda Çapraz Reaksiyonlar ve Alternatif İlaç Seçimi
14:45-15:00 Emine Vezir
İlaç Alerjisi Sona Erer mi? Doğal ve İndüklenmiş Tolerans Gelişimi
15:00-15:15 Emine Dibek Mısırlıoğlu
Ağır Kutanöz İlaç Alerjilerinin Klinik Prezantasyonları, Tanı Testlerinin Yarar ve Kısıtlılıkları
15:15-15:30 Tartışma
15:30-16:00 KAHVE ARASI
16:00-17:00 Oturum Başkanları: Özge Uysal Soyer
''Karşıt Görüş: İlaç ile İlişkili Ürtikerde Deri Testi Yapmadan Provokasyon Testi Yapalım mı?''
Oturum Hedefleri:
• Şüpheli IgE aracılı ilaç alerjisinde alerjik değerlendirmenin ilk basamağı olarak deri testi yapılması ve negatif sonuçlanması durumunda ilaç provokasyon testi ile devam edilmesi pek çok kılavuzda önerilen yöntemdir.
• Son yıllarda yapılan bazı çalışmalar ışığında kılavuzların önerilerinde özellikle düşük riskli hastalar için değişiklikler oluşmuştur.
• Bu oturumda; reaksiyon riski açısından hasta sınıflandırmasına dayalı önerilen yöntemler en yeni kılavuz eşliğinde tartışılacaktır.
16:00-16:20 Özlem Cavkaytar
Yapalım
16:20-16:40 Emine Dibek Mısırlıoğlu
Yapmayalım
16:40-17:00 Tartışma
SAAT SALON B
07:30-08:00 Oturum Başkanları: Mehmet Halil Çeliksoy, Burçin Beken
Sözlü Bildiri
SS-004, SS-005, SS-006
08:00-09:00 Oturum Başkanları: Duygu Erge, Tuba Tuncel
‘‘Sıcak Konular: Besin Alerjisi ve Çoklu Besin Alerjisi Sıklığı ve Tanısı’’
Oturum Hedefleri:
• Ülkemizin verileri ile besin alerjisi sıklığı, besin alerjisinin yıllar içinde değişimi ve bu değişimin olası sebeplerinin tartışılması
• Çoklu besin alerjisi kavramı, sıklığı, hangi besin alerjisi birliktelikleri daha sık görülmektedir?
• Besin alerjsisinde çapraz reaktif alerjenler, sıklığı ve klinik önemi
08:00-08:15 Ercan Küçükosmanoğlu
Ülkemizde ve Dünyada Besin Alerjisi Sıklığı Ne Kadar? Giderek Artıyor mu?
08:15-08:30 Dilek Özcan
Çoklu Besin Alerjisi Sıklığı Öngörüldüğü Kadar Çok mu? Hangi Besin Birliktelikleri Daha Sık?
08:30-08:45 Özlem Yılmaz
Besin Alerjenleri ve Çapraz Reaktifler
08:45-09:00 Tartışma
09:00-10:00 Oturum Başkanları: Derya Ufuk Altıntaş, Dilek Özcan
‘‘Besin Alerjisinde Riskli Çocuklar ve Besinlerin Diyete Erken Başlanması’’
Oturum Hedefleri:
• Besin alerjisinin önlenmesinde tatdırma ve ek besinlerin başlamasının doğru zamanlaması ve uzun sürede toleransa etkisinin güncel bilgiler ışığında sunulması
• Besin alerjisi olan bir çocukta tam alerjen eliminasyonu mu tolere edebildiğini vermek mi toleransı sağlar?
• Bileşene dayalı tanı yöntemlerinin doğru kullanım endikasyonlarının belirlenmesi, testlerin yorumlanmasında önemli yaklaşımlar ve karşılaşılan güçlükler
09:00-09:15 Zeynep Tamay
Besin Alerjisinin Önlenmesinde Fırsat Penceresi Var mı? Besinin Erken Diyete Katılmasının Önemi
09:15-09:30 Cansın Saçkesen
Tedavide Tam Eliminasyon Diyeti mi? Yoksa Tolere Edebildiğini Vermek mi Daha Akılcı Bir Yaklaşım?
09:30-09:45 Tuba Tuncel
Bileşene Dayalı Tanı Yöntemlerinin Doğru Yerde Kullanılması ve Yorumlanması
09:45-10:00 Tartışma
10:00-10:30 KAHVE ARASI
10:30-11:30 Oturum Başkanları: Fazıl Orhan, Öner Özdemir
‘‘Her Yönü ile Anjioödem ve Herediter Anjiyoödem’’
Oturum Hedefleri:
• Histamin ve bradikinin aracılığı anjioödem arasında klinik ve laboratuvar açıdan farklı yönlerin tanımlanması, HAÖ düşündüren bulgulara dikkat çekilmesi
• Farklı HAÖ tiplerinin tanımlanması, tedavi stratejileri ve yönetiminde güncel bilgilerin gözden geçirilmesi
• HAÖ'de kısa ve uzun süreli profilaksi endikasyonları ve profilakside kullanılan ilaçlar hakkında bilgilerimizin güncellenmesi
10:30-10:45 Mehmet Yaşar Özkars
Tekrarlayan Anjioödem Olgularında Histamin ve Bradikinin Aracılı Anjioödem Ayırımı
10:45-11:00 Ebru Arık Yılmaz
Güncel Herediter Anjioödem Sınıflaması ve Tedavi Yaklaşımı
11:00-11:15 Dilek Azkur
Sık Herediter Anjioödem Atağı Geçiren Çocukta Profilaksi
11:15-11:30 Tartışma
12:30-13:30 ÖĞLE YEMEĞİ
14:30-15:30 Oturum Başkanları: Özlem Yılmaz Özbek, Pınar Uysal
‘‘Atopik Dermatitte Derinlere İndikçe’’
Oturum Hedefleri:
• Atopik dermatit derinin kronik kaşıntılı bir hastalığıdır. Hasarlanmış bir derideki enflamasyon çevresel etmenlerin de etkisi ile daha persistan bir hastalığın oluşmasına neden olur.
• Bu oturumda atopik dermatit hastalığının patogenezinde çevresel faktörlerden ekspozom kavramı, epikutan alerjen maruziyeti, epitel bariyer disfonksiyonu, deri - bağırsak aksı hipotezi ve mikrobiyal disbiyozun öneminden bahsedilecektir.
• Fenotip ve endotip kavramları ve kişiye özel tedavi yaklaşımları anlatılacaktır.
14:30-14:45 Ayşegül Akan
Expozom Kavramı ve Epikutan Duyarlanma
14:45-15:00 Ömer Akçal
Epitel Bariyer Disfonksiyonu, Deri-Bağırsak Aksı ve Mikrobiyal Disbiyoz
15:00-15:15 Semiha Bahçeci Erdem
Fenotip ve Endotipler
15:15-15:30 Tartışma
15:30-16:00 KAHVE ARASI
16:00-17:00 Oturum Başkanları: Nevin Uzuner, Fulya Tahan
‘‘Atopik Dermatit Yaklaşımı ve Tedavisinde Temel İlkeler ’’
Oturum Hedefleri:
• Atopik dermatitte besin alerjisi birlikteliği, tanısal testlerin seçimi, hastaların izlemi
• Atopik dermatitin tedavi yaklaşımında pratik noktalar
• Aktif ve proaktif tedavi ile ıslak pansuman endikasyonları, uygulaması, etkinliği ve süresinden güncel rehber önerileri ile bahsedilecektir.
16:00-16:15 Koray Harmancı
Kimlerde Besin Birlikteliği? Ne Zaman? Hangi Tanısal Test?
16:15-16:30 Özlem Yılmaz Özbek
Aktif Tedavi: Nemlendirici, Topikal Tedavi, Enfeksiyon Kontrolü
16:30-16:45 Pınar Uysal
Proaktif Tedavi ve Islak Pansuman: Kime? Ne Zaman? Ne Kadar Süre?
16:45-17:00 Tartışma
17:00-18:30 Yönetici: Nermin Güler
‘‘Besin Alerjisi İnteraktif Panel: Uzmana Danışalım’’
Ustalarımız: Esen Demir, Derya Ufuk Altıntaş, Zeynep Tamay, Ayşen Bingöl, Gülbin Bingöl, Bülent Şekerel, Cansın Saçkesen, Metin Aydoğan
17:00-17:10 Alerjik Proktokolit Bulguları ile Gelen Olgularda Kimlere Diyet Başlayalım, Kimlere Diyet Başlamayalım?
17:10-17:20 Diyet Basamakları Nasıl Olmalı?
17:20-17:30 Gereksiz Çoklu Eliminasyon Diyetinin Yol Açtığı Sorunlar Nelerdir?
17:30-17:40 Fekal Kalprotektin, Gaytada Lökosit ve Eritrosit ve ECP A.proktokolit Tanısı ve Takibinde Yararlı mı?
17:40-17:50 IgE ve non-IgE Besin Alerjisinde Ne Zaman Üst Merkeze Sevk Edelim?
17:50-18:00 Besin Alerjisi Olan Bir Olguda Ek Gıda Nasıl Başlayalım? Öncesinde Diğer Gıdalar ile Test Yapalım mı?
18:00-18:10 İSPA’da Anne İçin, Çocuk İçin D Vitamini ve Kalsiyum Desteği Gerekli mi? Ne Zaman ve Ne Kadar Verilmeli?
18:10-18:20 Çoklu Bileşene Dayalı Testlerin Besin Alerjisi Tanısındaki Yeri, Kimde, Ne Zaman İstenmeli? Yorumlamasındaki Zorluklar Nelerdir? Her Gıda Alerjisi Olan Olguda İstenmesi Çoklu Besin Eliminasyonun Önünü Açar mı?
18:20-18:30 Tartışma
SAAT SALON C
08:00-09:00 Oturum Başkanları: İsmail Reisli, Safa Barış
‘‘İmmün Yetmezliği Tanıyalım’’
Oturum Hedefleri:
• Hangi klinik bulgularla başvurulduğunda immün yetmezlik düşünülmesi gerektiğinin akılda tutulması
• PİY şüphesi olan hastada hangi tetkikler istenmeli, test sonuçları nasıl değerlendirilmeli, sonuçlarını etkileyebilecek durumlar nelerdir?
• Hangi hastada IVIG, hangi hastada SKIG kullanılması gerektiğinin belirlenmesi, IVIG replasmanı için endikasyonlar nelerdir?, IG replasman tedavisinde kullanılan ürünlerin aynı olmadığı bilinmektedir. Hastanın mevcut özelliklerine göre (yaş, altta yatan hastalık vb) ürün seçimi nasıl olmalıdır ve infüzyonla ilgili pratik bilgiler (doz, infüzyon süresi, yan etkiler)
08:00-08:15 Ayça Kıykım
İmmün Yetmezlik Düşündüren Klinik Belirteçler Nelerdir?
08:15-08:30 Çiğdem Aydoğmuş
İmmün Yetmezlik Düşündüren Laboratuvar Belirteçler Nelerdir?
08:30-08:45 Elif Karakoç Aydıner
İmmünglobulin Replasman Tedavisi Endikasyonları ve Uygulama Yöntemleri
08:45-09:00 Tartışma
09:00-10:00 Oturum Başkanları: Elif Karakoç Aydıner, Ahmet Özen
"Primer İmmün Yetmezlik Tanısı, Tetkik Yöntemleri ve Yorumlanması"
Oturum Hedefleri:
• Genetik testleri hangi hastalarda isteyelim, hangi testleri isteyelim? nereye ve nasıl gönderelim?
• İmmün yetmezliklerde görülebilen deri bulgularının tanımlanması, tanıya yardımcı ek bulguların önemi
• Eozinofili ve IgE yüksekliğinin etiyolojileri ve bu hastalıklardan immün yetmezliği ayıracak ipuçları
09:00-09:15 Hasibe Artaç
Deri Bulguları ile Gelen Primer İmmün Yetmezlikler
09:15-09:30 Saliha Esenboğa
Eozinofili ve Yüksek IgE ile İlişkili Primer İmmün Yetmezlikler
09:30-09:45 Serdar Ceylaner
Genetik Testler Ne Zaman İstenmeli? Hangi Hasta İçin Hangi Panel İstenmeli?
09:45-10:00 Tartışma
10:00-10:30 KAHVE ARASI
10:30-11:30 Oturum Başkanlığı: Yıldız Camcıoğlu, Hasibe Artaç
''Günlük Pratiğimizde Aşılamadaki Püf Noktalar''
Oturum Hedefleri:
• Alerji tanılı çocukların aşılamalarında dikkat edilmesi gereken noktalar, rutin aşı uygulamalarında farklılık var mı?( aşı öncesi test gerekli mi? bölünmüş doz yada tek doz mu yapılmalı?)
• Primer immün yetmezliği olan çocuklarda aşı güvenliği ve etkinliği ile ilgili bilgilenme ve IVIG alan hastalarda uygun aşı zamanlaması
• Rutin aşılama sırasında reaksiyon yaşayan sağlıklı çocuklarda yaklaşım nasıl olmalıdır? Sonraki aşılamalarda alınması gereken önlemler nelerdir? Aşı takviminde değişiklik yapmak gerekir mi? sorularının cevapları verilecektir.
10:30-10:45 Fulya Tahan
Alerjik Çocukta Aşılamadaki Püf Noktalar
10:45-11:00 Safa Barış
Primer İmmun Yetmezlikli Çocukta Aşılama
11:00-11:15 Himmet Haluk Akar
Aşı Sırasında Reaksiyon Geçiren Çocuğun Yönetimi ve Aşı Takviminin Düzenlenmesi
11:15-11:30 Tartışma
11:30-12:30 Oturum Başkanları: Özlem Yılmaz, Bahar Göktürk
Sözlü Bildiri
SS-007, SS-008, SS-009, SS-010, SS-011
12:30-13:30 ÖĞLE YEMEĞİ
13:30-14:30 Oturum Başkanları: Sait Karaman, Serkan Filiz
Sözlü Bildiri
SS-012, SS-013, SS-014, SS-015, SS-016, SS-017
14:30-15:30 Oturum Başkanları: Mehmet Kılıç, Mehmet Yaşar Özkars
‘‘Anafilaksi ve Mastositoz’'
Oturum Hedefleri:
• Anafilaksinin yenilenen tanı kriterleri ve anafilaksi fenotiplerindeki güncellemeden bahsedilecektir.
• Yeni rehberlere göre anafilaksiyi tanıma ve tedavi etme, adrenalin otoenjektör yazma endikasyonlarının gözden geçirilmesi
• Kutanöz ve sistemik mastositozun farklı klinik prezentasyonlarını ve tanı yöntemlerini tartışmak ve ülkemiz verileri ile nadir rastlanan bu hastalıkta farkındalık oluşturmak
14:30-14:45 Fazıl Orhan
Anafilaksi Tanımı ve Fenotipleri: İdiyopatik, Geç Tip ve İnfantil Anafilaksi
14:45-15:00 Fadıl Öztürk
Rehberler Işığında Anafilaksi Tedavisinde Güncelleme
15:00-15:15 Öner Özdemir
Ülkemiz Verileri ile Mastositozda Tanı ve Tedavi Yaklaşımları
15:15-15:30 Tartışma
15:30-16:00 KAHVE ARASI
16:00-17:00 Oturum Başkanları: Fadıl Öztürk, Nilüfer Galip Çelik
‘‘Kronik Ürtikerde Güncel Konular’’
Oturum Hedefleri:
• Farklı kronik ürtiker fenotiplerinin tanımlanması, biyobelirteçlerin tanı ve prognoza katkısının tartışılması
• Rehberlerden yararlanarak kronik ürtiker tedavisinde doğru basamak yaklaşımlarının günlük pratiğe yansıtılması
• Kronik ürtikerde anti-IgE tedavi endikasyonları ve kullanım ile ilgili doz, süre gibi konularda literatürün gözden geçirilmesi
16:00-16:15 Zülfikar Akelma
Kronik Ürtiker Sınıflaması Nasıl Olmalı? Tanı ve Prognozda Biyobelirteçlerin Yeri
16:15-16:30 Mehmet Kılıç
Rehberler Işığında Basamak Yaklaşımı, Tedavi Süresi, İzlem ve Tedavi Kararı
16:30-16:45 Şükrü Çekiç
Kronik Ürtikerli Çocukta Anti-IgE Tedavisi Kime? Hangi Dozda Başlanmalı? Ne Zaman Kesilmeli?
16:45-17:00 Tartışma

29 NİSAN CUMARTESİ BİLİMSEL PROGRAM (3. Gün)

SAAT SALON A
07:30-08:00 Oturum Başkanları: Müge Toyran, Şule Çağlayan Sözmen
Sözlü Bildiri
SS-018, SS-019, SS-020
08:00-09:00 Oturum Başkanları: Esen Demir, Figen Gülen
"Her Yönü ile Besin Alerjisi"
Oturum Hedefleri:
• Ne zaman besin alerjisi tanısı koyalım, IgE ve non-IgE besin alerjilerinde farklı klinik belirteçlerin yakalanması
• Eliminasyon diyetini ne zaman sonlandıralım, izlemde nelere dikkat edelim, kronik bağırsak hastalıkları ile ilişkisi var mı?
• Uzun dönemli persistansın öngörülmesinde yeni kavramlar, klinik ve laboratuvar biyobelirteçlerin anlatılması
08:00-08:15 Metin Aydoğan
IgE ve Non-IgE aracılı Besin Alerjisi Tanısında İpuçları
08:15-08:30 Ayşen Bingöl
Eliminasyon Diyetinin Sonlandırılması ve Uzun Dönem İzlemi
08:30-08:45 Gülbin Bingöl
Uzun Dönemli Persistansı Öngörmede Klinik ve Laboratuar Biyobelirteçleri
08:45-09:00 Tartışma
09:00-10:00 Oturum Başkanları: Derya Ufuk Altıntaş, Fazıl Orhan
‘‘Besin Alerjisinde Tolerans Değerlendirmesinde Yeni Kavramlar’’
Oturum Hedefleri:
• Hangi hastada tolerans değerlendirmesi hangi hastada ise toleransın indüklenmesi kararı alınmalıdır? Toleransın değerlendirilmesi ve indüklenmesi kavramlarının tanımlanması.
• Oral İmmunoterapi’nin uygulanması ile ilgili hasta ve uygun protokolün seçimi uygulama sırasındaki zorluklar, yönetimi gibi pratik konular ve uzun dönem etkinlik sonuçları ile ilgili bilgi sağlanması
09:00-09:15 Betül Büyüktiryaki
Tolerans Değerlendirilmesi ve İndüklenmesi Kavramları Nelerdir? Kime Uygulanmalıdır?
09:15-09:30 Esra Özek Yücel
Besinlere Ne Kadar ve Hangi Yaşta Tolerans Gelişiyor?
09:30-09:45 Esen Demir
Oral İmmunoterapi Kime ve Nasıl Yapılmalı? Tolerans Üzerine Etkisi
09:45-10:00 Tartışma
10:00-10:30 KAHVE ARASI
10:30-11:30 Oturum Başkanları: Nerin Bahçeciler, Cevdet Özdemir
‘‘Novel Insights into the Development of Asthma’’
Oturum Hedefleri:
• Çocukluk çağı astımı heterojen kronik bir hastalıktır. Astımın patogenezi, çevresel faktörler ile epigenetiğin hastalığın gelişimi üzerine etkilerinin anlaşılması
10:30-10:50 Cevdet Özdemir
Mekanizmalar, Epigenetik ve Ekspozom Kavramlarına Genel Bakış
10:50-11:10 Ali Önder Yıldırım
The Role of Innate Immunity in Asthma
11:10-11:30 Tartışma
11:30-12:30
UYDU SEMPOZYUMU
Konu: İnek Sütü Proteini Alerjisinde Yeni Nesil Tedavi: Sinbiyotikli Amino Asit Formüller
Konusmacı: Prof.Dr. Ener Çağrı Dinleyici & Prof.Dr. Bülent Şekerel
12:30-13:30 ÖĞLE YEMEĞİ
13:30-14:30 Oturum Başkanı: M. Reha Cengizlier, Arzu Babayiğit
''Karşıt Görüş: İnek Sütüne Erken Yaşta (İlk 4 Ayda) Başlanması İnek Sütü Protein Alerjisinin Gelişmesini Önler mi? ''
Oturum Hedefleri:
• Hayatın sadece ilk 1 haftası içinde inek sütü proteini ile karşılaşmış olma ile ilk 4 ay boyunca inek sütü proteini devamlı tüketme arasında İSPA gelişimi açısından fark olup olmadığı literatür ışığında tartışılacaktır.
13:30-13:50 Nurşen Ciğerci Günaydın
Önler
13:50-14:10 Hikmet Tekin Nacaroğlu
Önlemez
14:10-14:30 Tartışma
14:30-15:30 Oturum Başkanları: Ali Baki, Abdülkadir Koçak
‘‘Alerji Tedavisinde Konuşulmamış ve Tartışmalı Konular’’
Oturum Hedefleri:
• Alerji tedavisinde kullanılan topikal ve sistemik tedavilerin yaş gruplarına göre tüm yönleriyle (doz, süre ve uygulama şekli) aktarılması
• Konvulziyon geçirme öyküsü olan alerjik hastalık tanılı çocuklarda topikal ve sistemik tedavilerin kullanımı ile ilgili güvenlik sorunları literatür eşliğinde tartışılacaktır.
14:30-14:45 Duygu Erge
İntranazal Steroidler, Antihistaminikler, Montelukast ve Fiks İlaç Kombinasyonlarını Ne Kadar Kullanabiliriz?
14:45-15:00 Mehtap Kılıç - Alerjist Gözüyle
Konvulziyonlu Çocukta İntranazal Steroidler, Antihistaminikler, Montelukast, Fiks Kombinasyonları
15:00-15:15 Bülent Kara - Nörolog Gözüyle
Konvulziyonlu Çocukta İntranazal Steroidler, Antihistaminikler, Montelukast, Fiks Kombinasyonları
15:15-15:30 Tartışma
15:30-16:00 KAHVE ARASI
16:00-17:00 Oturum Başkanları: Fügen Çullu Çokuğraş, Ömer Faruk Beşer
‘‘Eozinofilik Özefajite Ortak Akıl ile Yaklaşım’’
Oturum Hedefleri:
• Eozinofilik özofajitte klinik bulgularının değerlendirilmesi, doğru tanısal yaklaşımların uygulanması
• Farmakolojik tedavi yaklaşımlarımızın güncellenmesi, diyet seçiminde 2’li, 4’lü, 6’lı besin eliminasyon diyetleri veya aminoasit formula seçimlerine karar verebilme, diyet seçimindeki hataların uzun dönemli etkileri
• Alerji ve gastroenteroloji işbirliğinde zamanlama ve doğru iletişimin nasıl ortaya konması gerektiğini tartışmak
16:00-16:15 Hacer İlbilge Ertoy Karagöl
Ülkemiz Verileri ile Klinik ve Laboratuvar Bulguları
16:15-16:30 Ayşen Uncuoğlu
Eliminasyon Diyeti ve Farmakolojik İlaç Seçiminde Rehberlerin Önerileri
16:30-16:45 Arzu Bakırtaş - Ödül Eğritaş Gürkan
Bir Vaka Örneğinde Alerjist ve Gastroenteroloğun Doğru İletişimi Nasıl Olmalı?
16:45-17:00 Tartışma
18:45 Poster Bildiriler
SAAT SALON B
07:30-08:00 Oturum Başkanları: Fatma Duksal, Çiğdem Aydoğmuş
Sözlü Bildiri
SS-021, SS-022, SS-023
08:00-09:00 Oturum Başkanları: Nihat Sapan, Ersoy Civelek
‘‘Astımda Zor Olgular ile Başedebilme Sanatı’’
Oturum Hedefleri:
• Çocukluk çağı astımının %10’unu oluşturan zor olguların tanımlanması, tedavisi zor olgularda fenotip ve endotip kavramlarının tanımlanması, biyobelirteçlerin kullanımı ve biyolojik ilaç seçimine karar aşamasındaki yeri
• Zor astımlı olgularda tedavi uyum sorunları ile başedebilme başarısının sağlanması, biyolojik ilaçların (omalizumab, mepolizumab ve dupilumab) gerçek yaşam verilerine göre seçimi, etkinliği, yan etki riski, kullanım süresi ve izlem önerileri
08:00-08:15 Özge Yılmaz
Zor Astım, Ağır Astım ve Tedaviye Dirençli Astım Tanısı
08:15-08:30 Bülent Şekerel
Fenotip ve Endotip Kavramları, Biyobelirteçler
08:30-08:45 Özge Uysal Soyer
İnhale Tedaviden Biyolojik İlaçlara Giden Yolculukta Endikasyon Kararı, Süre ve İzlem
08:45-09:00 Tartışma
09:00-10:00 Oturum Başkanları: İpek Türktaş, Cevdet Özdemir
‘‘GINA 2022 Rehberine Göre Astım Tanı ve Tedavisindeki Yenilikler’’
Oturum Hedefleri:
• GINA 2022 rehberine göre çocukluk çağı astım tedavisinde kişiye özel tedavi yaklaşımının önemi
• Farklı yaş gruplarında kronik astım basamak tedavisinde yenilikler
• Sabit doz ve kurtarıcı-idame tedavi (KİT) yaklaşımları
09:00-09:15 Hacer İlbilge Ertoy Karagöl
6 Yaş Altı Çocuklarda
09:15-09:30 Arzu Babayiğit
6-11 Yaş Arası Çocuklarda
09:30-09:45 Arzu Bakırtaş
12 Yaş ve Üzeri Çocuklarda
09:45-10:00 Tartışma
10:00-10:30 KAHVE ARASI
10:30-11:30 Oturum Başkanları: Hasan Yüksel, İlknur Bostancı
‘‘Her Kronik Öksürük Astım mıdır? Unutulmaması Gerekenler’’
Oturum Hedefleri:
• Çocuklarda kronik öksürük tanımı ve astım ile ilişkisi. Çocuklarda öksürük varyant astım, obezite ilişkili astım, obezite ilişkili astım egzersize bağlı bronkokonstriksiyon ve adolesan astımı kavramları ve farklı yönlerinden bahsedilecektir.
• Çocukluk çağı astım dışı kronik öksürük nedenleri (Gastroözofageal reflü, vokal kord disfonksiyonu, obstruktif uyku apnesi, vb.) ayırıcı özelliklerinin belirtilmesi.
• Kronik öksürükte antitussif, ekspektoran ve astım ilaçlarının yeri var mıdır?
10:30-10:45 Reha Cengizer
Hangi Kronik Öksürük Astımdır?
10:45-11:00 Fatma Duksal
Ayırıcı Tanı: Astım Dışı Kronik Öksürük Nedenleri
11:00-11:15 Erdem Topal
Farklı Kronik Öksürük Nedenlerinde Tedavi Yaklaşımları
11:15-11:30 Tartışma
12:30-13:30 ÖĞLE YEMEĞİ
13:30-14:30 Oturum Başkanları: Nermin Güler, Emine Dibek Mısırlıoğlu
‘‘Beta Laktam Aşırı Duyarlılık Reaksiyonları’’
Prof. Dr. Mehtap Yazıcıoğlu'nun Onuruna
Oturum Hedefleri:
• Beta laktam alerjilerinde, reaksiyon şiddetini belirlemede kullanılan klinik ipuçlarının tanımlanması
13:30-14:00 Prof. Dr. Mehtap Yazıcıoğlu için Emeklilik Töreni ve Emeklilik Plaketinin Takdim Edilmesi
14:00-14:30 Mehtap Yazıcıoğlu
Tanı Kriterleri, Şiddet Nasıl Belirlenir?
14:30-15:30 Oturum Başkanları: Mehtap Yazıcıoğlu, Serap Özmen
‘‘Çocuklarda Non-Steroid Anti-İnflamatuvar İlaç (NSAİİ) Alerjileri’’
Oturum Hedefleri:
• NSAİİ aşırı duyarlılık reaksiyonlarının yaş gruplarına göre klinik farklılıklarının tanınması
• NSAİİ ile alevlenen deri hastalıklarında farklı provokasyon protokollerinin tartışılması
• Alternatif ilaç seçiminde tercih ne olmalı, nasıl belirlenmeli (tek doz veya bölünmüş doz provokasyon) gibi konularda pratik bilgi edinilmesi. Parasetamolü tolere edemeyen hastalarda alternatif tedavi yaklaşımları nedir?
14:30-14:45 Emine Vezir
Güncel Sınıflama ve Sınıflamaya Uymayan Reaksiyonlar
14:45-15:00 İlknur Külhaş Çelik
Olgularla NSAİİ ile Alevlenen Deri Hastalıklarının Tanısı ve Yönetimi
15:00-15:15 Özlem Cavkaytar
Alternatif İlaç Seçiminde Pratik Yaklaşımlar
15:15-15:30 Tartışma
15:30-16:00 KAHVE ARASI
16:00-17:00 Oturum Başkanları: İpek Türktaş, Cem Hasan Razi
''Karşıt Görüş: Çocuklarda Üç Yaş Altında Kreşe Başlamak Astıma Neden Olur mu? ''
Oturum Hedefleri:
• Virüsler gibi çevresel etkenlere erken maruziyetin astımdan sorumlu genlerle etkileşime girerek epigenetik mekanizmalarla alerji gelişimine katkıda bulunabildiği bilinmektedir.
• Erken yaşlarda bakım ve eğitim açısından önemli bir gereksinim olan kreş, sık viral etkenlerle karşılaşmanın artmış olasılığını da beraberinde getirmektedir ve bu durum kreşin astım gelişimi üzerine etkisi var mıdır sorusunu doğurmaktadır.
• Bu oturumda bu konu ile ilgili güncel bilgiler ve kreşe başlamak için uygun bir yaş sınırı olup olmadığı literatür eşliğinde tartışılacaktır.
16:00-16:20 Demet Can
Olur
16:20-16:40 Ersoy Civelek
Olmaz
16:40-17:00 Tartışma
17:00-18:30 Yönetici: Koray Harmancı
‘‘Astım İnteraktif Panel: Uzmana Danışalım’’
Ustalarımız: Haluk Çokuğraş, Nermin Güler, Nihat Sapan, İpek Türktaş, Ersoy Civelek, Arzu Bakırtaş
17:00-17:15 Küçük Çocuklarda Astım Olasılığının İpuçları
17:15-17:30 Tetikleyiciler: İç / Dış Ortam Havası ve Alerjenler Astım Alevlenmeleri ile İlişkili mi? Kontrol Sağlanabilir mi?
17:30-17:45 Evcil Hayvan Kalsın mı Gitsin mi? Son Durum Nedir? - Çıkaralım mı?
17:45-18:00 Viral Enfeksiyonlar Astımı Tetikler mi? İKS Alevlenmeleri Önler mi?
18:00-18:15 Astımlı Çocukta Alevlenmeleri Nasıl Anlarız? Alevlenmelerde Ev Tedavisindeki Genel Prensipler Nelerdir?
18:15-18:30 Tedavide Kıymetli İnciler: Yaz Aylarında Tedavi Kesilsin mi? Hangi Durumlarda Ara Verilebilir?
18:45 Poster Bildiriler
SAAT SALON C
08:00-09:00 Oturum Başkanları: Ülker Öneş, Ümit Murat Şahiner
‘‘Alerjen İmmünoterapide Pratik Konular''
Oturum Hedefleri:
• AIT uygulamalarında uygun hastaya uygun alerjen ile uygun doz ve sürede tedavi verilmesi temel gerekliliktir.
• Endikasyonlar, alerjen seçimi, çoklu duyarlanması olan hastalarda çapraz reaktivite gibi konular tartışılacaktır.
• AIT uygulaması sırasında sıklıkla karşılaşılan sorunların tartışılması ve AIT etkinlik göstergelerinin tanımlanması sunulacaktır.
08:00-08:15 Nilüfer Galip Çelik
İmmünoterapi Seçimi: Kime?, Hangi Protokol?, SKİT mi SLİT mi?
08:15-08:30 Ümit Murat Şahiner
Alerjen Duyarlılığının Değerlendirilmesi, Çapraz Reaksiyonlar ve İmmünoterapide Alerjen Seçimi
08:30-08:45 Nerin Bahçeciler
Doz Ayarlanması, Etkinliğin Değerlendirilmesi, Süre ve İmmunoterapiyi Sonlandırma Kararı
08:45-09:00 Tartışma
09:00-10:00 Oturum Başkanları: Nihat Sapan, Ercan Küçükosmanoğlu
''Küresel Isınma ve İklim Değişikliğinin Alerji Üzerine Sonuçları''
Oturum Hedefleri:
• Polen dağılımı ve polenler arası çapraz reaktivitenin tanımlanması ve bu etkenlerin deri testi paneli oluşturma ve alerjen immünoterapide alerjen seçimindeki önemi
• Küresel ısınmanın alerjik hastalıklar üzerine yaptığı değişiklikler nelerdir? Önlem alınabilir mi?
• İç ve dış ortam partiküllerinin alerjik hastalıkla ilişkisinde farkındalık oluşturma ve pratikte konuşulan korunma önerilerinin tartışılması
09:00-09:15 Sevcan Çelenk
Polen Dağılımı, Çapraz Reaksiyonlar ve Pratikte Polen Paneli Oluşturma Üzerine Etkileri
09:15-09:30 Nihat Sapan
Küresel Isınma ve Alerjik Hastalıklar
09:30-09:45 Şenol Alan
İç ve Dış Ortamda Partikül Madde Ölçümlerinin Önemi: Korunmak Mümkün Mü?
09:45-10:00 Tartışma
10:00-10:30 KAHVE ARASI
10:30-11:30 Oturum Başkanları: Ayşegül Akan, Nazlı Çörüt Ercan
Sözlü Bildiri
SS-024, SS-025, SS-026, SS-027, SS-028, SS-029
11:30-12:30 Oturum Başkanları: Derya Ufuk Altıntaş, Dilara Fatma Kocacık Uygun
Sözlü Bildiri
SS-030, SS-032, SS-033, SS-034
12:30-13:30 ÖĞLE YEMEĞİ
13:30-14:30 Oturum Başkanları: Dilek Azkur, Ayşegül Ertuğrul
Sözlü Bildiri
SS-035, SS-036, SS-037, SS-038, SS-039
14:30-15:30 Oturum Başkanları: Maleyka Karimova, Saliha Esenboğa
Yılın Makalesi
Ece Özdoğru
Alerjik Rinit
Ezgi Ulusoy Severcan
Anafilaksi
Esra Hazar
Primer İmmun Yetmezlik
15:30-16:00 KAHVE ARASI
16:00-17:00 Oturum Başkanları: Yaşar Anlar, Ayfer Yükselen
Yılın Makalesi
Seda Şirin
Alerjik Hastalıklardan Korunma
Handan Duman
Besin Alerjiisi
Mahir Serbes
Alerjik Hastalıklarda Biyolojikler
18:45 Poster Bildiriler

30 NİSAN PAZAR BİLİMSEL PROGRAM (4. Gün)

SAAT SALON A
08:00-09:00 Oturum Başkanları: Zeynep Arıkan, Ezgi Ulusoy Severcan
Sözlü Bildiri
SS-040, SS-041, SS-042, SS-043, SS-044
09:00-10:00 Oturum Başkanları: Feyzullah Çetinkaya, Emine Vezir
‘‘İlaç Alerjisinde Pratik Yaklaşım’’
Oturum Hedefleri:
• Erken ve geç tip ilaç alerjilerinin farklı klinik özelliklerini ve genel yaklaşım prensiplerini anlamak
• İlaç alerjisi tanısında kullanılan deri testi methodları ve tanısal değerlerini bilmek , direkt provokasyon testi yapılabilecek hastaları tanımak
• Provokasyon testleri ile ilgili, tek doz mu bölünmüş dozlarda mı yapılmalı?, tek gün ya da çoklu gün mü olmalı gibi kesinlik kazanmamış konuların tartışılması
09:00-09:15 Işıl Eser Şimşek
İlaç Alerjilerinde Sınıflama ve Klinik Yaklaşım
09:15-09:30 Serap Özmen
Tanıda Kime Provokasyon Öncesi Test Yapalım? Kime Direkt Provokasyon Yapalım?
09:30-09:45 Hakan Güvenir
İlaç Provokasyon Testlerini Nasıl Planlayalım, Kaç Gün Devam Edelim?
09:45-10:00 Tartışma
10:00-10:30 KAHVE ARASI
10:30-11:30 Oturum Başkanları: Öner Özdemir, Mustafa Atilla Nursoy
‘‘Alerjide Peri-Operatif Konsültasyonlar’’
Oturum Hedefleri:
• Pre-operatif konsültasyon istenen alerjik hastaların, tanılara özgü değerlendirilmesi ve risk durumlarının belirlenmesi
• Lateks ve lokal anestezik alerjilerinde tanıda test endikasyonları, opere olacak hastaların pre-operatif yönetimi
• Peri-operatif anafilaksi tanısındaki zorluklar, suçlu ilacın saptanmasında yararlanılan ipuçları ve deri testlerin planlanması, değerlendirilmesi ve sonraki operasyonlarda anafilaksinin önlenmesi için yapılması gerekenler
10:30-10:45 Emin Özkaya
Astımlı Hastada, İlaç Alerjisi, Besin Alerjisi ve Mastositozu Olan Olgularda Pre-Operatif Değerlendirme
10:45-11:00 Betül Karaatmaca
Lateks ve Lokal Anestezik Alerjisinde Tanı ve Pre-Operatif Değerlendirme
11:00-11:15 Feyzullah Çetinkaya
Geçirilmiş Peri-Operatif Anafilaksi Olgusunda Tanı ve Yönetim
11:15-11:30 Tartışma
11:30-12:30 Oturum Başkanları: Emin Özkaya, Ayça Kıykım
''Akılcı İlaç Kullanımı: Alerji İlaçlarının Güvenli Doz Aralığı, Kullanım Süresi ve Yan Etki Takibi''
Oturum Hedefleri:
• Günlük pratiğimizde her hastada kullandığımız astım, alerjik rinit ve atopik dermatit ilaçlarının:
• Genel özellikleri, birbirleri ile etkileşimi, güvenli ve etkili kullanımı
• Doz seçimi, kullanım süresi ve yan etki takibini gözden geçirmek
11:30-11:45 Hülya Anıl
İntranazal, İnhale, Topikal ve Sistemik Kortikosteroidler, Ne zaman Endokrin Görüşü Alınmalı?
11:45-12:00 Burcu Tahire Köksal
Kısa ve Uzun Beta-2 Agonistler, Lökotrien Reseptör Antagonistleri, Magnezyum Sülfat
12:00-12:15 Ayşegül Ertuğrul
Antihistaminik, Dekonjestan, Ekspektoran ve Antikolinerjik İlaçlar
12:15-12:30 Tartışma
KAPANIŞ
SAAT SALON B
08:00-09:00 Oturum Başkanları: Fatih Dilek, Seda Şirin
Sözlü Bildiri
SS-045, SS-046, SS-047, SS-048
09:00-10:00 Oturum Başkanları: Hülya Sarıçoban, Tekin Nacaroğlu
‘‘Modern Yaşamda Beslenme ve Mikrobiyatanın Besin Alerjisi ile Gizli Ortaklığı’’
Oturum Hedefleri:
• Antioksidanlar, lifli besinlerin koruyucu özelliğinin yanısıra yağ asitleri ve işlenmiş gıdaların alerjik hastalıklar ile ilişkisi
• Akdeniz diyeti, fermente besinler ve besin çeşitliliğinin besin alerjisinden korunma üzerine etkisi
• Beslenme alışkanlıklarının değiştirilmesi ile alerji gelişimini önlemek adına daha etkin bir yaşam değişikliği yaklaşımı olabilir mi? Deri ve fekal mikrobiyatanın ve mikrobiyata çeşitliğinin besin alerjisinden korunmadaki rolü gibi soruların yanıtı aranacak
09:00-09:15 Dilara Fatma Kocacık Uygun
Antioksidanlar, Lifli besinler, Yağ Asitleri ve İşlenmiş Gıdalar
09:15-09:30 Serkan Filiz
Akdeniz Diyeti, Fermente Besinler ve Besin Çeşitliliği
09:30-09:45 Sait Karaman
Deri ve Fekal Mikrobiyota
09:45-10:00 Tartışma
10:00-10:30 KAHVE ARASI
10:30-11:30 Oturum Başkanları: Ebru Arık Yılmaz, Semiha Bahçeci Erdem
‘‘Az Konuşulan Ama Sık Görülen Besin Alerjileri’’
Oturum Hedefleri:
• Günlük hayatımızda hergün yediğimiz ancak nispeten daha az konuştuğumuz besinlerden kuruyemiş çeşitleri, baklagiller, tahıllar, tohumlar ile kırmızı et ve deniz ürünlerinin alerjilerinin sıklığı, tanısı, çapraz reaksiyonları, yönetimi ve prognozu ile ilgili güncel gelişmelerden bahsedilecektir.
10:30-10:45 Ayfer Yükselen
Kuruyemiş Alerjisi
10:45-11:00 Hülya Sarıçoban
Baklagiller, Tahıllar, Tohumlar
11:00-11:15 Özlem Sancaklı
Kırmızı Et ve Deniz Ürünleri
11:15-11:30 Tartışma
11:30-12:30 Oturum Başkanları: Yakup Canıtez, Erdem Topal
‘‘Astımda Alevlenmenin Öngörülmesi ve Yönetimi’’
Oturum Hedefleri:
• Alevlenmeleri öngörebilir miyiz? Risk faktörleri var mı? Biyobelirteçler yardımcı mı?Alevlenmelerinin ağırlığının değerlendirilmesi
• Alevlenmelerde nebul veya inhaler tedavi seçimi nasıl olmalı? Tedavide yüksek doz nebul kortikosteroid etkili mi?
• Sistemik kortikosteroid başlama zamanı nedir? LABA-IKS kombinasyonun alevlenme dönemlerinde erken başlanması ağır atakları önler mi, kullanımı nasıl olmalı? sorularının yanıtları aranacaktır.
11:30-11:45 Ayşe Süleyman
Astım Alevlemesini Önceden Tahmin Edebilir miyiz?, Risk Faktörleri ve Biyobelirteçler?
11:45-12:00 Ceren Can
Astım Alevlenmelerinin Tanısı ve Değerlendirilmesi
12:00-12:15 Fatih Dilek
Rehberlerde Alevlenmelerin Tedavi Protokolleri: İlaçlar ve Dozları
12:15-12:30 Tartışma
KAPANIŞ
SAAT SALON C
10:00-10:30 KAHVE ARASI
10:30-11:30 Oturum Başkanları: Himmet Haluk Akar, Ayşe Süleyman
Yılın Makalesi
Aylin Kont
İlaç Alerjisi
Emre Akkelle
Ürtiker ve Anjioödem
Sakine Işık
Astım
11:30-12:30 Oturum Başkanları: Özlem Cavkaytar, Deniz Özçeker
Yılın Makalesi
Alerjen İmmunoterapi
Ayşe Şenay Şasihüseyinoğlu
Atopik Dermatit
Murat Cansever
Mast Hücre Hastalıkları ve Herediter Anjioödem
KAPANIŞ