Davet

Sevgili Meslektaşlarımız,

Bu yıl, Çocuk Alerji ve Astım Akademisi Derneği’nin 17. Uluslararası Katılımlı Çocuk Alerji ve Astım Akademisi Kongresi, 27- 30 Nisan 2023 tarihleri arasında Elite World Otel, Sapanca’da düzenlenecektir.


Alerji, günümüzde dünyanın her yanında sıklığı giderek artan ve başta çocuklar olmak üzere toplumun bütün kesimlerini ilgilendiren bir sağlık sorunu olma özelliğini sürdürmektedir. Ülkemizde de alerjik hastalıklar, çocuk alerji uzmanlarının yanı sıra, birinci basamakta çalışan çocuk doktorlarının ve aile hekimlerinin günlük pratiklerinde önemli bir yer tutmaya devam etmektedir.


Bu kongremizde, çeşitli kurslar, paneller, karşıt görüş oturumları, günlük pratiğimize yönelik olgu bazlı sunumlar ve yurt içi ve yurt dışından katılacak çok değerli konuşmacılar tarafından verilecek konferanslarla alerjik hastalıkları her yönüyle ele almayı ve sadece çocuk alerji uzmanlarının değil, birinci basamakta çalışan hekimlerin bilgi dağarcığını zenginleştirmeyi hedefledik. Her zaman kongrelerimizde geniş yer tutan solunum yolu, deri, besin ve penisilin alerjilerinin yanı sıra bu kongrede her yaştaki astımlı çocuklara özel bir yer ayırmayı ve birinci basamaktaki hekimleri günlük pratiklerinde ihtiyacı olan bilgilerle donatmayı, böylelikle çocuk alerji uzmanları ile genel pediatristler ve aile hekimlerini bir platformda buluşturmayı amaçladık.

Günümüzde kongreleri medikal firmaların desteği olmaksızın düzenleyebilmek olanaksız hale gelmiştir. Şimdiye dek kongrelerimize çeşitli şekillerde destek veren firmalara, firmaların yöneticilerine ve kongremizde güler yüzleriyle, yorulmak bilmeden renk katan firma çalışanlarına çok teşekkür ederiz. Her zaman çok başarılı kongreler düzenleyen derneğimiz, bu yıl en geniş katılımlı kongreyi düzenlemeyi hedeflemektedir.


Bilgi ve deneyimlerimizi paylaşacağımız, dostluklarımızı pekiştireceğimiz 17. Kongremize, bundan önce olduğu gibi desteklerinizi ve katkılarınızı bekler, Çocuk Alerji ve Astım Akademisi Derneği olarak saygılarımızı sunarız.


Saygılarımızla,

Prof. Dr. Haluk Çokuğraş
Çocuk Alerji ve Astım Akademisi Derneği Başkanı
Prof. Dr. Metin Aydoğan
Kongre Başkanı

Genel Bilgiler